Beskid Media oferuje Państwu bardzo wygodną formę finansowania swoich pragnień i potrzeb

w postaci zakupu NOWEGO SPRZĘTU w formie ratalnej.

Proponujemy najkorzystniejsze oprocentowanie ratalne oferowane przez Santander Consumer Bank SA.

O kredyt konsumencki na zakup towarów i usług w Santander Consumer Bank S.A. może ubiegać się osoba, która legitymuje się:

  • ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty dla obywatela Polski) lub
  • odrębnym dokumentem wydanym przez właściwy Urząd Miasta / Gminy zawierającym PESEL (dla cudzoziemca)
  • kartą pobytu z wydanym zezwoleniem na osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego (obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej (UE), cudzoziemiec posiadający w jednym z państw UE zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE) lub
  • dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu lub zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu (obcokrajowiec – obywatel UE) lub
  • kartą pobytu lub kartą stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, będący członkiem rodziny obywatela UE)

oraz przedstawi:

KUPUJĄCY zobowiązany jest przedstawić osobie sporządzającej Umowę o kredyt wszystkie wymagane przez Santander Consumer Bank S.A. informacje dotyczące źródeł i wysokości osiąganych dochodów oraz posiadanych zobowiązaniach finansowych. Na żądanie powyższe informacje powinny być dostarczone w formie pisemnej w postaci oryginału, potwierdzonej kopii lub w innej formie akceptowanej przez Santander Consumer Bank S.A. (wg poniższych przykładów).

Umowa o pracę

Emerytura / renta

Działalność gospodarcza

Gospodarstwo rolne

Beskid Media realizuje projekt w ramach działania operacyjnego POPC.01.01.00-24-0139/17-00 „Powszechny Dostęp do Szybkiego Internetu” o nazwie: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego" . Więcej informacji na stronie: popc.beskidmedia.pl